RPO-Računalniška pismenost za odrasle

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA,
NAZIV PROJEKTA
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; dvig ravni pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013

RPO – Računalniška pismenost za odrasle

ROK PRIJAVE Zaključen
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Nosilec
TRAJANJE PROJEKTA 1.9.2010 – 30.6.2013
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta 51.277,60 €

Delež za ŠC NG: 51.277,60 €

Naš lasten prispevek: 00,0 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Neža Pavzin
LINK DO WWW STRANI  /
KRATEK OPIS PROJEKTA Ministrstvo za šolstvo in šport je na osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje izobraževalnega programa za zvišanje računalniške ravni pismenosti za obdobje 2010-2013 izbralo Tehniški šolski center Nova Gorica kot izvajalca. Za udeležence je usposabljanje BREZPLAČNO.

Udeleženci v programu:

  • spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije
  • naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
  • naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami,
  • naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
  • znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost in doseženo izobrazbo.

rpo