Srečanje je gostil nov projektni partner, organizacija Tknika, s sedežem v Španiji, natančneje v San Sebastianu.

Tknika je center, ki ga promovira Ministrstvo za poklicno izobraževanje in usposabljanje Oddelka za šolstvo baskovske vlade.  Z mrežnim povezovanjem in neposrednim vključevanjem pedagoškega osebja v Baskovsko poklicno usposabljanje. Center razvija inovativne projekte na področju tehnologije, izobraževanja in upravljanja.

Glavna tema tokratnega srečanja in delavnic je bila pregled osnutka modela, ki smo ga v zadnjih mesecih razvijali. Model temelji na tesnem sodelovanju med tutorji (učitelji), mentorji v podjetjih in dijaki. V ospredje je postavljen dijak in njegova pot k spoznavanju delovnega okolja v podjetjih s pomočjo različnih načinov, npr. job shadowing, študijski obiski, interdisciplinarno projektno sodelovanje s podjetji (reševanje konkretne naloge, ki omogoča razvoj tehničnih znanj in mehkih veščin)…

Kar nekaj časa smo posvetili inovativnim temam kot so učenje z izzivi (challenge based learnig), reševanje izzivov s pomočjo kreativnega mišljenja (design thinking).

Ponovno srečanje partnerjev bo na Finskem v začetku marca 2019.