Vabimo vas na zaključno konferenco projekta RAY – Regional Alliance of Youth (v okviru programa Erasmus + KA3), katerega cilj je bil razvoj inovativnega modela sodelovanja med šolami in podjetji.

Model omogoča mladim generacijam v sodobni družbi in trgu dela odkrivanje in razvoj lastnega potenciala ter ustvarja kvalitetno mrežno sodelovanje med mladimi, tutorji v šoli in mentorji v podjetjih.

Glavni rezultat projekta je nov model pridobivanja praktične izkušnje za dijake, tutorje in mentorje. Model poudarja fleksibilnost, timsko in projektno delo  ter oseben in celosten pristop k strokovnemu in osebnostnemu razvoju dijaka ter daje možnost izbire različnih oblik pridobivanja praktične izkušnje v sodelovanju z drugimi dijaki, tutorjem in mentorjem v podjetju.

Zaključna konferenca bo potekala 25. septembra 2019 v Novi Gorici. Prosimo vas, da to vabilo posredujete potencialno zainteresiranim kolegom in ga objavite v vaših e-novicah oziroma na vaših spletnih straneh.

Prijave zbiramo do 19. septembra 2019 preko povezave RAY_zaključna konferenca. Za morebitne dodatne informacije smo vam na razpolago na 05 620 56 99.

 

DNEVNI RED

09.30 – 10.00

 

Registracija udeležencev in gostov na konferenci
10.00 – 11.15

 

Dobrodošlica udeležencem in uvodni nagovor

g. Miran Saksida, direktor Šolskega centra Nova Gorica (Slovenija)

g. Matti Isokallio, Predsednik združenja EUproVET, direktor izobraževalne zveze SATAEDU (Finska)

ga. Nataša Hafner Vojčić, Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport

 

Projekt RAY – od ideje do izvedbe

ga. Adrijana Hodak, Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra (Slovenija)

 

Pogovori z dijaki o njihovi izkušnji tekom pilotne izvedbe

 

11.15 – 11.30

 

Odmor za kavo
11.45 – 13.00

 

Predstavitev rezultatov

g. Marko Kemppinen, predstavnik izobraževalne zveze SATAEDU (Finska)

ga. Tanja Krapež, predstavnica podjetja Mahle EDS d.o.o. (Slovenija)

g. Bittor Arias, predstavnik centra Tknika (Španija)

g. Darko Mali, predstavnik Centra RS za poklicno izobraževanje (Slovenija)

 

Predstavitev modela načrta

g. Primož Mahne, zunanji sodelavec

ga. Adrijana Hodak, Vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra (Slovenija)

 

Pogovor s predstavniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja o njihovi izkušnji

 

Odprta vprašanja

 

13.00 – 14.00

 

Kosilo

 

 

Zaključek konference