Milenijci in postmilenijci: izzivi in priložnosti za učitelje in delodajalce

GLAVNI CILJ PROJEKTA:

Cilji projekta so razvoj, preizkušanje in izvajanje učnih metod dela za izboljšanje dialoga med milenjici, post-milenjici, učitelji in delodajalci.

POUDARKI:

Povprečna starost vzgojiteljev je med 40 in 60 let. Gre za generacijo X, ki se zelo razlikuje od milenjicev in post-milenjicev. Generacija X je navadno zelo dobra v izvajanju, gre za ljudi, rojene v stabilnih razmerah, ki niso doživeli sprememb.

Zavedamo se, da med nami obstajajo učitelji, ki raje poučujejo pomnjenja pri pripravi na standardizirane teste, toda digitalni učenci se raje učijo, kaj je pomembno, aktivno, takoj uporabno in zabavno.

Potrebno bo posodobiti in sistematizirati znanje in razumevanje učiteljev o milenjicih in post-milenjicih.

Potrebno bo raziskati potrebe in pričakovanja učencev za čim boljše sodelovanje z učitelji in delodajalci.

Pripraviti usposabljanja skupine učiteljev za razvoj različnih učnih metod glede posebnosti študentov, ki temeljijo na učinkoviti uporabi interaktivnih metod poučevanja, sodelovalnega učenja, smiselnega vključevanja orodij IKT v učni proces.

Spodbujati raznolikost učnih okolij z učenjem na delovnem mestu v sodelovanju z delodajalci.

REZULTATI:

Projektna spletna platforma bo predstavljala okvir dela za učitelje in njihov poklicni razvoj, za preučevanje vpliva na učenje z razvitimi učnimi orodji in za objavljanje učnih gradiv.

Spletna stran bo vsebovala:

·         Opis vseh informacij o projektu in partnerjih,

·         Pregled vseh rezultatov, ustvarjenih v okviru projekta,

·         Učiteljev blog, kjer lahko učitelji razpravljajo o delovnem procesu.

Trajanje projekta: 1. 10. 2018 – 31. 3. 2020 (podaljšan do 30. 9. 2020)

Drugi sestanek projekta – Finska (Porvoo)

Koordinatorka na ŠC Nova Gorica: Valentina Furjan
e-pošta: valentina.furjan@scng.si
telefon: 05/62-05-695

Več o projektu