Za vzpostavitev uspešnega podjetja je potrebno povezati znanje iz različnih področij, da bi dosegli skupni cilj. To so poslovne in marketinške veščine, industrijsko in grafično oblikovanje ter izdelava izdelka – proizvodnja. Ta tri področja morajo delovati z roko v roki. V tem projektu bomo združili tri različna področja šolskega izobraževanja (proizvodnja, trženje, oblikovanje), da bi dosegli skupni cilj. Cilj je ustvariti visokokakovostne in uporabne izdelke, ki so komercialno zanimivi, lepo oblikovani in imajo potencial na trgu.

Pomembno je tudi dejstvo, da študentje potrebujejo aktualno praktično znanje, ki ga lahko pridobijo le od strokovnjakov v podjetjih. Razvili in nadgradili bomo kurikulum tudi z vključevanjem strokovnjakov iz trga dela v učni proces. Želimo, da se to vključi sistematično, ne samo naključno. Zato bomo razvili nov/nadgrajen kurikulum – NET – ENT (mreženje za podjetništvo).

Z mreženjem imamo v mislih:

– interakcijo med različnimi šolami, šolskimi programi

– povezovanje izobraževanja s trgom dela

– mreženje in izmenjava izkušenj iz različnih držav EU

– vzpostavitev mrež med študenti različnih programov, ki lahko vodijo do uspešnih podjetniških idej že v času šolanja Prihodnost je v timskem delu – skupaj dosežejo več.

 

Za to so potrebni inovativni načini izobraževanja – novi pristopi k poučevanju in učenju. Učitelji so tisti, ki lahko spodbujajo in spodbujajo učence. Zato bomo izobraževali učitelje/trenerje in strokovnjake. Učitelji se bodo usposobili, da spremenijo svoje učne metode in se srečajo z različnimi izzivi. Vzpostaviti morajo podporne odnose, navdihovati in podpirati študente v celotnem procesu od zgodnjih korakov (prepoznavanje problemov ali potreb strank – ideja – reševanje problemov) do doseženega cilj. Učitelji se ne bodo več pojavljali samo v njihovi tradicionalni vlogi, temveč bodo postali mentorji/trenerji z uporabo inovativnih metod v razredu vključujoč mentorje iz podjetij v učni proces, kjer je to potrebno, kot tudi učitelje iz drugih šol/programov.

Razvili bomo nov modul sestavljen iz dveh delov:

–          Razvoj podjetniške miselnosti

–          Razvoj marketinško zanimivega produkta

Nastal bo tudi priročnik za učitelje in dijake v modulu ter digitalna orodja.

Link do EU www strani projekta:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/6732d822-1b78-46a0-8135-c505f3917f02

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA:

Erasmus+2017, Strategic Partnerships for Vocational Education and training, Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Trajanje projekta: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Številka sporazuma: 17-235580

Prijavitelj: Šolski center Nova Gorica

Vodja projekta: Rosana Pahor

Skupna vrednost: 236.498,00 eur

Delež za ŠC NG: 67.278,00 eur

Več o projektu: http://netent.scng.si/

Partnerji: