Medpodjetniški izobraževalni center je partner projekta, vodilni partner projekta pa je Posoški razvojni center. Projekt traja od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019. Cilj projekta je s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo izobrazbo in so stari 45 let ali več, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje.

Usposabljanja, ki jih izvajamo:

 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
 • Internet – kje prežijo nevarnosti
 • Računalnik v žepu
 • Internet in delo v oblaku
 • Upravljaj stroj
 • 3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo)
 • Delo s preglednicami – napredni nivo
 • Slovenski jezik je naš skupen jezik 
 • Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan
 • Govorim angleško v službi in v družbi
 • Usposabljanje za kuharskega pomočnika
 • Usposabljanje za čebelarja
 • Usposabljanje za kletarja

Več tukaj 

 

Trajanje projekta od 1.7.2016-31.3.2019

 

Koordinatorka na ŠC Nova Gorica: Neža Pavzin

e-pošta: neza.pavzin@scng.si

telefon: 05/62-05-736