OPIS

Razvojni projekti so namenjeni spodbujanju razvoja novih vsebin na področjih poklicnih in tehniških izobraževanj ter usposabljanj.

OPIS

Razvojni projekti so namenjeni spodbujanju razvoja novih vsebin na področjih poklicnih in tehniških izobraževanj ter usposabljanj.

PROJEKT

VET Teachers and Embracing the Digital Disruption (VET-TEDD)

Erasmus+2018, Strategic Partnerships for Vocational Education and training, Cooperation for innovation and the exchange of good practices
PROJEKT

Svetovanje Zaposlenim

PROJEKT

VET Teachers and Embracing the Digital Disruption (VET-TEDD)

Erasmus+2018, Strategic Partnerships for Vocational Education and training, Cooperation for innovation and the exchange of good practices
PROJEKT

Svetovanje Zaposlenim

PROJEKT

BVB Migration+

Poklicna priprava in vključevanje v vajeništvo mladoletnih beguncev in mladih z emigracijskim ozadjem

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017 - 2019

PROJEKT

BVB Migration+

Poklicna priprava in vključevanje v vajeništvo mladoletnih beguncev in mladih z emigracijskim ozadjem

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017 - 2019

PROJEKT

Usposabljanje Mentorjev

PROJEKT

LAS projekti

PROJEKT

Usposabljanje Mentorjev

PROJEKT

LAS projekti

PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Talentjourney

PROJEKT

Talentjourney

PROJEKT

Effective dialogue methods among the millennium generation and the teachers, employers

Učinkovite metode dialoga med generacijo milenjicev, učiteljev in delodajalcev
PROJEKT

Effective dialogue methods among the millennium generation and the teachers, employers

Učinkovite metode dialoga med generacijo milenjicev, učiteljev in delodajalcev
PROJEKT

Networking for Entrepreneurship- NET-ENT

PROJEKT

Networking for Entrepreneurship- NET-ENT

PROJEKT

RAY

PROJEKT

RAY

PROJEKT

CB_WBL

PROJEKT

CB_WBL

PROJEKT

PEERMENT

PROJEKT

PEERMENT