OPIS

Razvojni projekti so namenjeni spodbujanju razvoja novih vsebin na področjih poklicnih in tehniških izobraževanj ter usposabljanj.

OPIS

Razvojni projekti so namenjeni spodbujanju razvoja novih vsebin na področjih poklicnih in tehniških izobraževanj ter usposabljanj.

PROJEKT

Svetovanje Zaposlenim

PROJEKT

Svetovanje Zaposlenim

PROJEKT

BOQua

Evropski kvalifikacijski koncept za usposabljanje zaposlenih, ki se pri svojem delu ukvarjajo s poklicno orientacijo različnih ciljnih skupin.

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017 - 2019

PROJEKT

BOQua

Evropski kvalifikacijski koncept za usposabljanje zaposlenih, ki se pri svojem delu ukvarjajo s poklicno orientacijo različnih ciljnih skupin.

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 2017 - 2019

PROJEKT

Usposabljanje Mentorjev

PROJEKT

Usposabljanje Mentorjev

PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
PROJEKT

Girls Tech

spodbujanje vključevanja deklet/žensk v izobraževanje in delo na področjih tehnike in znanosti
PROJEKT

Girls Tech

spodbujanje vključevanja deklet/žensk v izobraževanje in delo na področjih tehnike in znanosti
PROJEKT

Quali Pro Air Escort

Evropski kvalifikacijski koncept za usposabljanje zaposlenih na področju migracij
PROJEKT

Quali Pro Air Escort

Evropski kvalifikacijski koncept za usposabljanje zaposlenih na področju migracij
PROJEKT

Networking for Entrepreneurship- NET-ENT

PROJEKT

Networking for Entrepreneurship- NET-ENT

PROJEKT

RAY

PROJEKT

RAY

PROJEKT

CB_WBL

PROJEKT

CB_WBL

PROJEKT

PEERMENT

PROJEKT

PEERMENT