V projektu BoQua – Evropski kvalifikacijski koncept »Specialist za poklicno orientacijo« sodeluje Šolski Center Nova Gorica kot partner (poleg Nemčije – prijavitelji, Španije, Velike Britanije in Avstrije). Cilj prijaviteljev projekta, je postaviti Evropski kvalifikacijski koncept za usposabljanje zaposlenih, ki se pri svojem delu ukvarjajo s poklicno orientacijo različnih ciljnih skupin.

Koncept bo izhajal iz analize trenutnega stanja v sodelujočih državah partnericah. Iz nacionalnih zakonskih podlag, pravilnikov, usmeritev in študij primerov bodo izpostavljene ključne delovne aktivnosti in procesi, ki so podobni v vseh partnerskih državah, kar bo podlaga koncepta. Drugi vidik bodo izražene zahteve/potrebe po znanjih in kompetencah, ki jih bodo izrazili posamezniki, ki delujejo na področju poklicne orientacije v različnih institucijah ter podjetja, kot končni uporabniki.

Načrtovani rezultati:

  • razvitih 5 modulov s fokusom na različnih poklicnih področjih: industrijsko-tehnično, obrt, trgovinsko, storitve in ekonomija, ki bodo testirani v pilotni fazi
  • ustvarjen bo vodnik dobrih praks za izvajanje ukrepov za poklicno orientacijo s primeri rešitev iz sodelujočih držav
  • ocenjevalni instrument, ki bo omogočal podjetjem, da ocenijo potencialne kandidate ali so bili ustrezno poklicno orientirani in na kakšen način
  • ob zaključku projekta bodo pripravljene smernice za trajno izvajanje novo razvite kvalifikacije v EU. Vsi rezultati projekta bodo dostopni na spletni strani projekta (www.boqua.eu).

Trajanje projekta: 1.9.2016 – 31.8.2018

Koordinator/ka na ŠC Nova Gorica: Martina Jejčič
e-pošta: martina.jejcic@scng.si
telefon: 05/62-05-777