Glavni namen operacije je razvoj podjetniških veščin, kot so inovativnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, timsko delo in širitev podjetniške kulture ter razvoj podjetniških idej z namenom ustanavljanja novih podjetij.

Datum začetka: 01.06.2018
Datum konca: 30.11.2020

Sredstva ESRR: 38.519,70 EUR
Lastna sredstva: 10.485,74 EUR
Celotna sredstva: 49.005,44 EUR

Nosilec: Primorski tehnološki park d.o.o.

Partnerji:
Mladinski center Nova Gorica
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Roite d.o.o.
Šolski center Nova Gorica

Glavne aktivnosti operacije:

  • priprava in izdelava praktičnega programa usposabljanja in potrebnih gradiv za izvedbo delavnic,
  • izvedba podjetniških delavnic in mentoriranje,
  • izbor najboljših podjetniških idej,
  • izvedba promocijsko-motivacijskih dogodkov.

Povezave:

http://www.las-vobjemusonca.si/

https://www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.