Namenjen je odpravi razlik v znanjih in spretnostih v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji), ki se osredotoča na uporabniško usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve.

Cilj je vzpostavitev platforme Talentjourney, ki bo delovala kot medij za center odličnosti na področju pametne proizvodnje. Ta platforma bo postala ena izmed referenčnih točk v svetovnem merilu. Nanje se bo stekalo znanje z nekega področja in se povezovalo, omogočale bodo izobraževanja, usposabljanja, projektno sodelovanje, razvoj inovacij itn., bodo tudi stičišča panožnih podjetij, šol, univerz, strokovnjakov, dijakov … Drugi cilj platforme bo povezati deležnike, ne samo digitalno, ampak tudi v živo, in to na več ravneh, tudi mednarodno. Namen je postaviti temelje novodobnega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj bi bilo usmerjeno v posameznika, ne v sistem, in tudi, da se zagotovi dovolj kadrov. Dostop do znanja naj bi bil takšen, da bi posameznikom pomagal odkriti svoj potencial in ga tudi smiselno izkoristiti.

Naša vizija je “Oblikovati sodelujoči in vključujoč ekosistem, kjer lahko vsakdo preraste v zadovoljno osebo in uspešnega strokovnjaka”. Platforma bo temeljila na poklicnih potovanjih posameznikov za doseganje odličnosti z zagotavljanjem vrhunskih znanj na področju CDS in uporabo inovativnih pedagoških pristopov.

Glavni rezultati projekta bodo torej zbiranje podatkov o potrebah po spretnostih; nadnacionalni učni načrti in razvoj vseživljenjskih usposabljanj; testiranje in prototipiranje storitev za Talentjourney; usposabljanja za strokovni razvoj trenerjev / učiteljev kot mentorjev, vodstva; treningi mojstrskega razreda Posebni mejniki bodo: oblikovanje ekosistemov zainteresiranih strani EU in regij; trajnost zbiranja podatkov, razvoj poklicnega trenerja / učitelja / vodstva in ekosistemov zainteresiranih strani. Partnerji bodo komunicirali v angleščini. Identificirani rezultati, ki bodo uporabljeni v partnerskih regijah, bodo prevedeni in uporabljeni v slovenskem, finskem, italijanskem in estonskem jeziku ter objavljeni večinoma v digitalnih medijih.

Talentjourney bo vzpostavil osnovo za ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, bo odprt in inovativen prostor za mreženje in izmenjave, kjer bo vsak lahko odkril svoje potenciale, jih razvil do odličnosti in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. Takšna oseba je najboljši ustvarjalec inovativnosti in odličnosti.

Talentjourney bo predstavljal mrežo medsebojno povezanih regionalnih in mednarodnih ekosistemov s poudarkom na deljenju, povezovanju v mrežo, skupinskemu delu in zagotavljanju informacij. Središče Talentjourney je učeča se oseba, ki ga bodo podprli mentorji in druge zainteresirane strani, pomagali mu bodo odkrivati ​​in razvijati talente. Talentjourney bo proizvodnemu sektorju zagotovil bazo oseb z znanji in veščinami in strokovnjake s področja povezljivosti naprav in storitev za spodbujanje inovacij in krepitev zmogljivosti za obvladovanje prihodnosti proizvodnega sektorja v Novi Gorici (Slovenija), Satakunta (Finska), Udine (Italija) in Talinu ( Estonija) regije.

 

Več informacij: https://talentjourney.si/ 

 

Trajanje projekta: 1.11.2019 – 31.10.2021

Koordinatorka na ŠC Nova Gorica: Tjaša Petelin Bačar
e-pošta: tjasa.bacar@scng.si
telefon: 05/62-05-699