Šolnina

ŠOLNINA V ODDELKIH S PREDAVANJI ALI Z ORGANIZIRANIMI KONZULTACIJAMI

ŠOLNINA ZA KONZULTACIJE

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA

ŠOLNINA v oddelkih s predavanji ali z organiziranimi konzultacijami

 • ŠOLNINAStroški šolnine so opredeljeni glede na število manjkajočih obveznosti. Celotna šolnina znaša 990,00 €. V primeru priznavanja določenih obveznosti pa se šolnina ustrezno zmanjša. V šolnino so vključena celoletna predavanja, učno gradivo, materialni stroški in enkratna prijava na izpit.

 • KONČNI IZPITI: V primeru pravočasne odjave je en pristop k končnemu izpitu v času mesečnih izpitnih rokov brezplačen.V primeru neuspešnosti ali neudeležbe na izpitu se udeleženci lahko prijavijo na mesečne izpitne roke. Prijava na izpit je v tem primeru plačljiva.

 • PM, SM in ZI: Posebej se plačujejo tudi izpiti splošne ali poklicne mature in zaključnega izpita.

 • Ob vpisu se podpiše Pogodba o izobraževanju. Za plačilo šolnine udeleženci prejmejo položnice v skladu z določili Pogodbe o izobraževanju.

ŠOLNINA za konzultacije (samo za dokončanje delno opravljenega letnika)

 • ŠOLNINA: Stroški šolnine so opredeljeni za vsako šolsko leto posebej. Višina šolnine je 

  odvisna od števila manjkajočih obveznosti v letniku vpisanega programa. Vpisnina znaša 53 €. Posamezni izpit pa 90 €. V šolnino je  vključenih najmanj 5 individualnih ali skupinskih konzultacij za vsako manjkajočo obveznost, učno gradivo, materialni stroški in enkratna prijava na izpit.

 • KONČNI IZPITI: V primeru pravočasne odjave je en pristop k končnemu izpitu v času mesečnih izpitnih rokov

  brezplačen.V primeru neuspešnosti ali neudeležbe na izpitu se udeleženci lahko prijavijo na mesečne izpitne roke. Prijava na izpit je v tem primeru plačljiva.

 • PM, SM in ZI: Posebej se plačujejo tudi izpiti splošne ali poklicne mature in zaključnega izpita.

 • Ob vpisu se podpiše Pogodba o izobraževanju. Za plačilo šolnine udeleženci prejmejo položnice v skladu z določili Pogodbe o izobraževanju.

 MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA

Štipendije

 • Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let, imajo možnost pridobiti Državno štipendijo. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani: MDDSZ