Projekt Talentjourney je usmerjen v zmanjševanje in zapolnitev vrzeli v znanju na področju Interneta stvari v pametni proizvodnji, v inoviranje in izboljšanje odzivnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) na potrebe industrije 4.0 in družbe nove dobe. V projektu sodelujejo partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije. Projekt stremi k doseganju odličnosti PSI z vsebinami ter načini njihovega podajanja. Vse storitve, ki se razvijajo v projektu Talentjourney so usmerjene v uporabnika ter uporabniku in okolju prijazne rešitve.

Za dosego ciljev projekta smo partnerji opredelili dva glavna cilja:

 • vzpostaviti platformo Talentjourney za odličnost PSI na področju IIOT (Industrial internet of things)
 • razviti skupne module (učne načrte) in vseživljenjsko usposabljanje na izbranem področju.

Glavni rezultati:

 • zbiranje podatkov o veščinah IIOT
 • metodologija za trajnostno zagotavljanje podatkov o potrebnih veščinah
 • oblikovanje skupnih učnih modulov (načrtov)
 • razvoj in izvedba 12 usposabljanj za strokovni razvoj trenerjev (učitelji, strokovnjaki iz podjetij…)
 • razvoj poslovnega modela za trajnostni in nenehni strokovni razvoj
 • razvoj učnih modulov (načrtov) za nadnacionalne skupne učne načrte na ravni EQF 4 in 5 ter vseživljenjska usposabljanja in pilotna izvedba
 • ustanovitev šestih demo laboratorijev IIOT
 • izdelava načrtov storitev za trajnostne skupne ekosisteme na regionalni ravni in na ravni EU (kartiranje ekosistemov, oseb, poti uporabnikov, vizije)
 • memorandum o soglasju za partnerstvo
 • digitalna platforma za vodenje storitev Talentjourney.

Kako doseči odličnost? Kateri so ključni koraki, ki jih moramo sprejeti, da spremenimo položaj?

Menimo, da je prva in ena izmed najpomembnejših potez vključitev vseh ključnih deležnikov. Veliko časa smo namenili promociji pobude Talentjourney med podjetji, povezanimi z IoT, in jih povabili k sodelovanju. Podjetja so generator razvoja, tam se dogajajo novosti in ko se pojavijo vprašanja, kot je »kaj nas v bližnji prihodnosti čaka na področju dela?«, so ključni sogovornik. Podjetja nam lahko pomagajo pri oblikovanju odgovorov v obliki novih programov / učnih načrtov, kakšne profile zaposlenih potrebujejo danes in kaj se bo kmalu pojavilo.

Šolski center Nova Gorica, glavni koordinator projekta, je v zadnjih dveh mesecih organiziral dve izjemno zanimivi delavnici s predstavniki podjetij s področja umetne inteligence in kibernetske varnosti. Namen delavnic je bila izmenjava znanja, izkušenj, predlogov za razvoj modulov s področja umetne inteligence in kibernetske varnosti. Učitelji iz ŠCNG in strokovnjaki iz podjetij so imeli priložnost izmenjati mnenja in poglede na nove pristope k učenju. Razpravljali so o vsebinah, s katerimi bi se morali bodoči zaposleni seznaniti med šolanjem, in bi morali vedeti, kdaj bodo nastopili v podjetju. Zlasti so poudarili pomen celovitega vpogleda v podjetje, IoT in sposobnost etičnega razmišljanja, skupinskega dela, komuniciranja in reševanja konfliktov.

Po drugi strani pa je to začetek vzpostavljanja trajnostnega sodelovanja s podjetji, kar je za izobraževanje trenutno zelo pomembno. Za uspešno, učinkovito in kakovostno delovanje se bodo morale šole hitro odzvati na vse spremembe v družbi in gospodarstvu, da bo znanje lahko nenehno krožilo in se posodabljalo. Za to bodo morale šole vzpostaviti kakovostne mreže zainteresiranih strani na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s člani pametnih specializiranih verig, krožnim gospodarstvom in organizacijami, ki so dejavno vključene v varstvo okolja in podnebne spremembe.

Da smo vsebine projekta zastavili  pravilno, nam je potrdila tudi Evropska komisija, ki je naše prvo leto delovanja ocenila zelo dobro (92/100 točk). To nam je v izjemno veselje. Visoko število točk kaže na potrditev, da gremo v pravo smer, ki nas bo pripeljala do potrebnih sprememb.

Več info na https://talentjourney.si/.

Talentjourney se izvaja v okviru programa Erasmus+ Ka2.