Podnebne spremembe in degradacija okolja so med največjimi izzivi našega časa. Le-ti zmanjšujejo produktivnost in uničujejo delovna mesta, njihovi učinki pa nesorazmerno prizadenejo najbolj ranljive. Ustrezni ukrepi za boj proti tem procesom lahko potencialno ustvarijo milijone delovnih mest, vendar to zahteva veliko vlaganja v zmožnosti ljudi, da uresničijo svoj polni potencial in prispevajo k produktivnosti podjetij. Prehod na zeleno gospodarstvo močno vpliva na trg dela in zahteva prekvalificiranje in izpopolnjevanje delavcev z namenom zmanjšanja tveganja naraščajoče brezposelnosti, revščine in neenakosti.

Mednarodna organizacija dela (ILO) je pripravila poročilo »Spretnosti za bolj zeleno prihodnost«, ki temelji na 32-ih nacionalnih študijah. Poročilo omogoča nove vpoglede v verjetne poklicne učinke spretnosti v propadajočih in rastočih panogah do leta 2030. Dokazi o dobrih praksah, zbrani v anketiranih državah prikazujejo, kako lahko razvoj spretnosti podpre zeleni prehod. Več o tem v samem poročilu.