V okviru projekta Erasmus + K2, Strateška partnerstva, VET Teachers and Embracing the Digital Disruption (VET-TEDD), smo se partnerji sestali na tretjem srečanju v Novi Gorici. Srečanje je potekalo 26. in 27. 9. 2019 v Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Projekt vodi City of Glasgow College in izvaja skupaj s partnerji iz Slovenije, Španije, Nemčije, Nizozemske in Čehoslovaške.

VET – TEDD je mednarodni razvojni projekt, usmerjen v izboljšanje uporabe digitalnih orodij med učitelji poklicnega izobraževanja. Odprt dostop do platforme VET-TEDD.eu, ki bo razvita v okviru projekta,  bo podpiral stalen strokovni razvoj osebja, ki izvaja poklicno izobraževanje in usposabljanje.

V okviru projekta bodo nastali štirje intelektualni rezultati in sicer:

–          Orodje za samoocenjevanje digitalne kompetence za strokovne delavce

–          Programi za pridobivanje znanj in nadgradnjo digitalnih kompetenc

–          Spletna platforma (VET-TEDD.web.eu) – odprt izobraževalni portal

–          Medsektorske študije primerov in smernice za dobre prakse

Šolski center Nova Gorica sodeluje pri razvoju vseh intelektualnih rezultatov.  Vsebinsko delo vodi Janko Harej. Na tretjem srečanju smo podrobno definirali smernice za pripravo orodja za samoocenjevanje (IO1 – Self Assessment Tool) in definirali naloge posameznega partnerja v zvezi z razvojem in nastankom izobraževalnih programov (IO2 – Micro-learning Programmes).

Po produktivnem delu smo partnerjem razkazali tudi naš center, bližnjo okolico in jim predstavili našo kulturo. Ob odhodu so bili navdušeni nad nami, Šolskim centrom in Slovenijo.

Več o projektu in sodelujočih partnerjih si lahko preberete na spletni strani  VET TEDD.

Pripravila: Rosana Pahor, koordinator projekta