V kolektivih petih srednjih šol Šolskega centra Nova Gorica smo v okviru aktivnosti Kariernega svetovanja ŠCNG (POŠ) v preteklih mesecih izvajali izobraževanja za strokovne delavce, in sicer z naslovom Učitelj – karierni svetovalec. Temeljni namen izobraževanja je bilo strokovne delavce seznaniti z aktivnostmi projekta POŠ, jih povabiti k novim sodelovanjem, okrepiti že vzpostavljena sodelovanja in jih seznaniti s strategijami, ki jih lahko kot učitelji in strokovni delavci v VIZ uporabljamo in s tem krepimo pri šolajočih veščine vseživljenjske karierne orientacije in vodenja kariere ter razmislek o nadaljnji karierni poti in vstopu na trg dela.

Strokovna sodelavka za karierno svetovanje je najprej predstavila transformacije poklicev, poklice prihodnosti in ključne družbene, tehnološke in druge silnice, ki pogojujejo hitre spremembe. Sledila je predstavitev ključnih izzivov, s katerimi se sooča slovenski trg dela, na zadnjih izobraževanjih se je osredinila tudi na aktualno epidemiološko situacijo in na to, kako je le-ta spremenila trg dela. V nadaljevanju je bilo izobraževanje usmerjeno v predstavitev značilnosti sodobnih generacij, njihovega dojemanja vrednot, dela kot vrednote, delovne motivacije in v njihov pogled na izobraževanje in zaposlitev. Posebno pozornost je strokovna sodelavka za karierno svetovanje posvetila tudi aktualnim podatkom o zadovoljstvu mladih v Sloveniji in statistiki, povezani z zaposlovanjem mladih. Sledil je kratek pregled aktualnega dogajanja na trgu dela v Sloveniji. Ključni del izobraževanja pa so predstavljale strategije, kako v okviru splošnih in strokovnih predmetov lahko kot učitelji spodbudimo razmislek o karieri in zaposlitvi. Predstavila je pripomočke za samostojno vodenje kariere in povezave, kjer lahko dobimo koristne informacije, ki jih lahko posredujemo učečim. Posebno pozornost je namenila tehnikam pripovedovanja zgodb, timskega dela ipd., podala je praktične primere; kako lahko v okviru različnih učnih predmetov vključujemo karierno orientacijo in spodbujamo pri mladih razmislek o nadaljnji poti.

Tisti udeleženci, ki so reševali anketo zadovoljstva, so večinoma izpostavili smotrnost tovrstnih informacij in izobraževanja samega, veliko jih je izpostavilo tudi, da bodo lahko pridobljene informacije uporabili pri svojem pedagoškem delu z mladimi.