V okviru projekta Peer Mentoring for Teachers »Change-Builders« (PEERMENTORING) smo bili povabljeni na srečanje učiteljev in ravnateljev italijanskih šol, ki se je odvijalo od 30. 9. 2019 do 2. 10. 2019 v Italiji, v obmorskem mestu Cervia. Za Konzorcij italijanskih poklicnih šol je to tradicionalno srečanje, kjer učitelji in ravnatelji na različnih delavnicah obravnavajo konkretne izzive poklicnega izobraževanja in oblikujejo predloge ukrepov odločevalcem politik.

V letošnjem letu je bila na srečanju organizirana tudi delavnica v okviru projekta PEERMENT.

Globalni cilj projekta PEERMENT je spodbujati zavedanje pomena trajnostnega razvoja na različnih področjih in doseči, da ga učitelji redno vključujejo v svoje predmete na različne načine. Spodbuja se predvsem sodelovanje med učitelji, Peer – mentoring (vzajemno mentorstvo) kot metoda širjenja idej in izmenjave izkušenj. Skupno didaktično orodje, ki ga v okviru projekta testiramo, pa je WebQuest.

WebQuest je oblika pouka, usmerjena na raziskovanje, v kateri večino ali vse informacije, s katerimi učenci delajo, prihajajo iz spleta. Od projektnih partnerjev ima največ izkušenj z uporabo tega orodja  konzorcij srednjih šol Consorzio degli Istituti Proffesionali, Modena, ki nam je v okviru interaktivnih delavnic predstavil svoj pogled in konkretno uporabo tega orodja. Delavnic smo se udeležile Rosana Pahor (MIC), Mateja Kumar (BIOS, MIC) in Erika Ferfolja Vidič (SETŠ). Skupaj s partnerji iz Italije smo razvili tri konkretne predloge/izhodišča za izdelavo WebQuest-a z dijaki. Pripravili smo tudi predlog ovrednotenja procesa in rezultatov dela dijakov.

Projekt se bo zaključil avgusta 2020. V prihajajočem šolskem letu bomo projekt predstavili na konferencah šol in znanje prenesli na učitelje, ki bi želeli sodelovati. Področje trajnostnega razvoja, ki ga mi kot partner razvijamo, je biotska raznovrstnost in upravljanje naravnih virov. Ostali partnerji v projektu se bodo dotaknili naslednjih tem: migracije, zelena ekonomija, socialna vključenost in onesnaženost voda.

Pred zaključkom projekta nas čaka še mednarodna izmenjava izkušenj med učitelji, vključenimi v projekt, v aprilu 2020 v Modeni  in zadnje srečanje na Hrvaškem, marca 2020. S partnerji se poleg srečanj v živo mesečno dobivamo tudi na rednih srečanjih preko Skyp – a.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani  ŠCNG – MIC .

Lahko pa obiščete tudi originalno spletno stran projekta na povezavi PEERMENT.

Ali si preberete članek SUSTAINING MOBILISATION: WHAT WILL IT TAKE?

Pripravila: Rosana Pahor, koordinator projekta