Udeleženci

  • spoznajo značilnosti izobraževalnega sistema, s poudarkom na vseh ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • usvojijo postopke načrtovanja, izvajanja in poučevanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja za učinkovito načrtovanje in spremljanje učnik dosežkov;
  • usvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije in motivacijskih pristopov v delovnem okolju;
  • spoznajo vlogo mentorja ter praktičen primer uvajanja mentorstva v podjetje.

Usposabljanje je namenjeno (bodočim):

  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom (PUD)za dijake nižje poklicnega, srednje poklicnega, srednje strokovnega poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo praktično izobraževanje pri delodajalcih (PRI) za študente višjega strokovnega izobraževanja in
  • mentorjem, zaposlenim v podjetjih, ki izvajajo druge formalne oblike praktičnega usposabljanja in izobraževanja za vajence.