UE LI JE II

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013

 

UE LI JE II

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.8.2011 – 30.8.2014
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta

Delež za ŠC NG: 59.152,30 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Barbara Miklavčič Velikonja
LINK DO WWW STRANI  
KRATEK OPIS PROJEKTA

Izobraževanje na področju oljarstva, oljarstva, nakup TORKLJE-2013, sodelovanje z RRA, oljkarskimi društvi ter občino Brda.