UIL ŠCNG

Naziv projekta: Učni izdelovalni laboratorij za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja – UIL ŠCNG.

Nosilec operacije: Šolski center Nova Gorica

Obdobje trajanja projekta: od 9. 9. 2016 do 31. 10. 2017

Vrednost projekta: 488.250 EUR brez DDV

Opis projekta:

S projektom Učni izdelovalni laboratorij (akronim projekta je UIL) za raziskave razpršenih obnovljivih virov električne energije ter njihovo vključevanje in upravljanje v pametna omrežja na Šolskem centru Nova Gorica (ŠCNG) v enoti in stavbi Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) želimo v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija vzpostaviti primer prostora, ki bo svojim uporabnikom nudil, ne le dostop do tehnične in programske opreme, temveč tudi dodelan sistem izobraževanja in vključevanja laboratorija v podjetniško skupnost malih in srednjih podjetij (MSP), ter lokalno skupnost izdelovalcev, (obrtnikov, kulturnih delavcev in drugih kreativnih posameznikov). Z izvedbo projekta UIL bomo dosegli zastavljeni cilj javnega razpisa, da bomo vzpostavili in trajnostno zagotovili delovanje enega UIL na območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Preko aktivnosti na projektu se bo do junija 2018 vključilo v skupnost 18 malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Projekt UIL ŠCNG je s podpisom pisma o nameri podprlo 9 podjetij (Instrumentation Technologies d.d.; COSYLAB, laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.; DULC d.o.o.; ELEKTRO PRIMORSKA d.d.; MAHLE Elektrika d.o.o.; Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.; GOAP d.o.o.; LETRIKA SOL d.o.o. in GEN-i d.o.o.). S podpisom pisma o nameri so izrazili podporo projektu UIL ŠCNG pri uvajanju inovativnih procesov in postopkov za doseganje energetske učinkovitosti ali učinkovite rabe virov v podjetju in skupnosti.

S projektom UIL ŠCNG vzpostavljamo laboratorij, ki bo namenjen vzpodbujanju invencij in inovacij s področja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov za MSP, ter njihovo vključitev v lokalno skupnost z vzpostavitvijo ekosistema.

S predlaganimi aktivnostmi bomo UIL ne le umestili v podjetniško okolje, ampak v roku 5 let zagotovili tudi kontinuirano uporabo in porabo njegovih virov, finančno stabilnost in rast števila uporabnikov in s tem zagotovili trajnostno delovanje UIL.

Dodatne informacije o projektu UIL ŠCNG dobite pri:
Milan Podbršček: tel. št.: 05/6205709, e-pošta: milan.podbrscek@scng.si  

Operacijo UIL ŠCNG sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

ministrstvo_GRT  logoSC  EU_sklad_zrgr