Urniki

Urniki za šolsko leto 2016/17

Oddelek ali skupina
Izob. program
Poklic
Predmeti oz.moduli
Oblika
A
PTI, SPI
razni poklici
vsi predmeti
mesečni izpitni roki
C SSI in

PTI

zdravstvena nega strokovno-teoretični moduli predavanja

URNIK C SSI

URNIK C PTI

Č NPI obdelovalec lesa vsi predmeti samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami

URNIK

D PTI logistični tehnik strokovni moduli
predavanja
E
tehniška gimnazija
4.letnik
tehniška gimnazija vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
F SPI razni poklici splošno-izobraževalni predmeti
predavanja
F-izpiti SPI razni poklici vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
G-1  SSI-1.letnik  razni poklici  vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
G-2
SSI-2.
letnik
razni poklici
vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
G-3
SSI-3. letnik
razni poklici
vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
G-4
SSI-4. letnik
razni poklici
vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
H-1
PTI-1. letnik
razni poklici
vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
H-2
PTI-2. letnik
razni poklici
vsi predmeti
samoizobraževanje z organiziranimi konzultacijami
 I  SPI  razni poklici  praktično usposabljanje z delom
J  PTI Elektrotehnik strokovno teoretični moduli
predavanja
K
PTI Strojni tehnik strokovno teoretični moduli
predavanja