30.3. in 6.4.2023, smo izvedli dve enodnevni nadaljevalni usposabljanji mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih. Usposabljanja so se lahko udeležili kandidati, ki so že uspešno zaključili usposabljanje po programu iz sklopa A v projektu usposabljanja mentorjev 2016-2021 ali 2021-2023. Tema usposabljanja je bila Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu, predavali sta Barbara Sitar in Tjaša Šapla Troha. Usposabljanja so se udeležili zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica ter Domu starejših Črni Vrh. Udeleženci so z nadaljevalnim predavanjem osvežili znanje, ki so ga pridobili na osnovnem usposabljanju. Izvedba je potekala v obliki krajših predavanj, kombiniranih z delom po skupinah in diskusijo.