Usposabljanje mentorjev se izvaja za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja v podjetjih in ustanovah. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.