WINE INDUSTRY

IME PROGRAMA IN PODPROGRAMA, NAZIV PROJEKTA

Leonardo da Vinci partnerstvo – LDV Partnership

»European Qualification standards in the Wine industry« v okviru programa Vseživljenjsko učenje –

WINE INDUSTRY

ROK PRIJAVE V teku
VLOGA ŠOLSKEGA CENTRA Partner
TRAJANJE PROJEKTA 1.8.2011 – 31.7.2013
FINANČNA VREDNOST PROJEKTA (celotna vrednost projekta in naš delež) Skupna vrednost projekta

Delež za ŠC NG: 11.00,00 €

VODJA PROJEKTA oz. KOORDINATOR Barbara Miklavčič Velikonja
LINK DO WWW STRANI
KRATEK OPIS PROJEKTA

V projekt je vključenih 9 srednjih evropskih šol s področja vinogradništva in vinarstva. V preteklem šolskem letu smo se udeležili delovnega srečanja v Švici in Romuniji, v okviru projekta pa tudi tekmovanja iz vinarstva in vinogradništva v Italiji. Nakup: PRENOSNIK (2012, Barbara), SS IZMENJAVE, OSTALO TEKMOVANJE EQWINE2013.