V sredo, 25.9.2019, je v Medpodjetniškem izobraževalnem centru potekala zaključna konferenca projekta RAY.

Cilj projekta RAY je bil razvoj inovativnega modela sodelovanja med šolami in podjetji. Model omogoča mladim generacijam v sodobni družbi in trgu dela odkrivanje in razvoj lastnega potenciala ter ustvarja kvalitetno mrežno sodelovanje med mladimi, tutorji v šoli in mentorji v podjetjih. Torej iskanje inovativnih načinov sodelovanja, ki ustrezajo mladim generacijam in trgu dela.

Glavni rezultat projekta je nov model pridobivanja praktične izkušnje za dijake, tutorje in mentorje. Model poudarja fleksibilnost, timsko in projektno delo  ter oseben in celosten pristop k strokovnemu in osebnostnemu razvoju dijaka ter daje možnost izbire različnih oblik pridobivanja praktične izkušnje v sodelovanju z drugimi dijaki, tutorjem in mentorjem v podjetju.

V pilotno testiranje novega modela je bilo na Finskem in v Sloveniji skupno  vključenih 31 dijakov.  Na Šolskem centru Nova Gorica smo dijake vključili na dva načina; in sicer preko projektnega dela ter z izobraževalnimi obiski  na delovnem mestu ali t.i. »job shadowing«

Prva skupina dijakov, ki so obiskovali 3. letnik tehničnih programov elektrotehnike in strojništva je začela z delom marca letos v sklopu praktičnega usposabljanja z delom (PUD). Te dijake smo spodbudili, da predlagajo svoje projektne ideje, ki jih bodo lahko razvijali znotraj procesa pilotiranja. Predloge so nato predstavili podjetju MAHLE EDS d.o.o., pri katerem so opravljali PUD. Slednje je bilo tokrat nekoliko drugače zastavljeno, saj je bilo projektno usmerjeno. Poudarek je bil na usmerjenem pridobivanju znanj, ki jim bodo v pomoč pri realizaciji njihove projektne ideje. Nastalo je 7 projektov: WAH – WAH efekt za kitaro, električni skiro, pametna tehtnica za čebelje panje, avtomatski zalivalnik vrta, elektro kolo, elektro motor za čoln in mulčer.

V podjetju MAHLE EDS d.o.o., ki je tudi partner projekta RAY, so prisluhnili projektnim idejam dijakov ter jim uredili in prilagodili izvajanje PUDa, na najboljši možen način. Tovrstna ureditev je zahtevala veliko mero prilagajanja, komunikacije in podpore.

Dijake je pri projektnem delu spremljalo 6 učiteljev tutorjev ter 7 mentorjev s podjetja MAHLE EDS d.o.o. Cilj modela je bil tudi aktivno sodelovanje učiteljev in predstavnikov podjetja, kar je omogočilo medsebojno nadgrajevanja znanja, ki ga oboji potrebujejo za reševanje izzivov s katerimi se vsakodnevno srečujejo.

Drugi skupini, to je 9 dijakom 2. letnikov tehničnih programov elektrotehnike in strojništva, smo v sodelovanju z MAHLE EDS d.o.o. organizirali izobraževalni obisk  na delovnem mestu. Dijaki so imeli možnost spoznati posamezno delovno mesto, najprej s teoretičnega vidika, saj so jim sodelavci podjetja prestavili in razkazali potek njihovega dela. Kasneje so lahko tudi sami samostojno izvedli določene aktivnosti oz. naloge posameznega delovnega mesta.

Model razvit v projektu RAY spodbuja poleg pridobivanja strokovnega znanja tudi razvoj socialnih kompetenc, npr. kritično razmišljanje, ustvarjalnost, sodelovanje, komunikacijo, analiziranje… in je zastavljen na ta način, da vsem deležnikom omogoča rast in učinkovito vključevanje na trg dela.

Z novembrom 2019 na Šolskem centru Nova Gorica začenjamo z novimi izzivi, ki nadgrajujejo dosedanje delo. »Talentjourney« je nov pilotni projekt Šolskega centra Nova Gorica, ki je bil letos julija izbran na prvem razpisu Evropske komisije za Platforme centrov odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. S tem je ŠCNG stopil v skupino petih najvidnejših institucij na ravni Evropske unije, ki bodo skupaj s svojimi partnerji Evropski komisiji z inovativnimi pristopi pomagali posodobiti poklicno in strokovno izobraževanje.

EK bo v letih 2020-2027 financirala približno 40 platform za razvoj odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Cilj EK je, da s pomočjo platform vzpostavi mednarodno priznane referenčne točke za posamezne branže sodobnega gospodarstva za podporo lokalni konkurenčnosti, rasti in socialni vključenosti.

Mednarodne platforme centrov odličnosti bodo gradile na kroženju vrhunskega znanja znotraj mreže mednarodnih in lokalno-regionalnih partnerjev (podjetja, zbornice, zavodi za zaposlovanje, razvojne inštitucije ipd.) ter nudile posamezniku znanja in spretnosti, ki jih sodobni trg dela in družba potrebujeta.

Poleg Šolskega centra Nova Gorica so partnerji v projektu tudi Center za poklicno izobraževanje, Šolski center Kranj, Šolski center Velenje, MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. ter po dve inštituciji iz Italije, Nemčije, Estonije in Finske.

V projektu Talentjourney bodo partnerji razvijali nove modele poklicnega in strokovnega izobraževanja (nove oblike sodelovanja, organizacije, pristopov, nove vsebine izobraževanja ipd.) na področju pametne industrije v povezavi z umetno inteligenco (IOT in smart manufacturing).

Platforme bodo postale centri vseživljenjskega učenja in kroženja inovativnih idej, razvoja in odkrivanja potencialov posameznika.