Izobraževalni program

Avtoserviser SPI

Avtoserviser zna poskrbeti za vozilo od mehanike do elektronike, uporablja moderno tehnologijo ter zna svetovati strankam. Poklicna pot pa lahko celo vodi vse do timskih skupin, zbranih okrog voznikov formule ena. Redki poklici so se v zadnjih letih tako spremenili kot prav ta.
V servisnih delavnicah danes vidimo sodobna orodja, računalniško opremo in najsodobnejše diagnostične naprave. (Kako do poklica?, Obrtna zbornica Slovenije)

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • predloženo zdravniško potrdilo (za opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – PUDa)

Potek izobraževanja

 • pouk poteka v obliki predavanj, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
 • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
  pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik avtoserviser

Predmetnik avtoserviser

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
 • pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah je zahtevana 80 % prisotnost
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja v podjetjih je potrebno opraviti: temeljna strokovna modula Podvozja in prenosne naprave ter Pogonski motorji in tečaj iz varstva pri delu

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu avtoserviser lahko kot odrasli udeleženci na našem centru nadaljujejo šolanje na poklicno tehniškem izobraževalnem programu elektrotehnik, strojni tehnik in logistični tehnik
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v programe za izobraževanje odraslih je za vsako šolsko leto objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content