Izobraževalni program

Elektrotehnik PTI

Elektrotehnik dela v proizvodnji, prenosu in razdeljevanju električne energije. Njegove delovne naloge se nanašajo na montažo, izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje elektroenergetskih naprav.
Zaposlitvene možnosti elektrotehnikov so v današnjem času zelo dobre, saj je poklic elektrotehnik na seznamu deficitarnih poklicev. Elektrotehnik vodi skupine pri montaži in vzdrževanju elektroenergetskih naprav. Izvaja nadzorniška dela pri gradnjah ter opravlja razne meritve in reguliranje elektroenergetskih naprav.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
 • drug naziv srednje poklicne izobrazbe in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike

Potek izobraževanja  

 • pouk poteka v obliki predavanj ali konzultacij, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja v podjetjih (PUD)
 • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
 • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik elektrotehnik

Predmetnik elektrotehnik

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu se lahko šolanje nadaljuje na višješolskih programih, visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih
 • na Šolskem centru Nova Gorica se lahko na Višji šoli strokovni šoli vpišete na višješolske programe informatika, mehatronika in upravljanje podeželja in krajine
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in Razpisi za vpis za visokošolske študijske programe je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje , znanost in šport
Skip to content