Informacije za dokončanje letnika

Dijaki, ki jim za dokončanje izobraževalnega programa ali letnika manjkajo samo še posamezni izpiti, lahko opravljajo manjkajoče obveznosti tudi kot udeleženci izobraževanja odraslih.

 • dijaki nezaključnih letnikov po uspešno opravljenih obveznostih prejmejo letno spričevalo. Z novim šolskim letom se lahko ponovno vključijo v redno obliko izobraževanja
 • dijaki zaključnih letnikov po uspešno opravljenih obveznostih prejmejo letno spričevalo ter pristopijo k splošni oz. poklicni maturi ali zaključnemu izpitu kot udeleženci izobraževanja odraslih

Potek izobraževanja

 • pozitivno ocenjeni predmeti oz. moduli se priznajo
 • opravlja se samo končne izpite za negativno ocenjene ali neocenjene predmete oz. module
 • izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izobražujejo pretežno sami
 • pred opravljanjem izpita je udeležencu za vsako manjkajočo obveznost na voljo pouk v obliki organiziranih predavanj ali individualnih oz. skupinskih konzultacij, kjer prejmejo natančnejša navodila za pripravo na izpit
 • pred pričetkom izobraževanja se mora vsak udeleženec udeležiti informativnega srečanja, kjer prejme bilten z urnikom
 • v urniku so navedeni datumi predavanj oz. konzultacij ter datumi končnih izpitov za vse manjkajoče obveznosti
 • predavanja oz. konzultacije in izpiti potekajo od 16. ure dalje
 • predavanja oz. konzultacije so obvezne in so vključene v šolnino
 • šolanje na izobraževanju odraslih je plačljivo, višina šolnine se določi za vsakega udeleženca posebej

Pravice oz. status udeleženca izobraževanja odraslih

 • status udeleženca izobraževanja odraslih oz. potrdilo o vpisu se pridobi z vključitvijo v izobraževalni program in s podpisom pogodbe o izobraževanju ter osebnega izobraževalnega načrta
 • udeleženci, ki opravljajo samo poklicno maturo ali zaključni izpit imajo tudi status udeleženca izobraževanja odraslih in pravico do potrdila o vpisu
 • status preneha z zaključkom izobraževanja ali z izpisom