Pogoj za opravljanje poklicne mature je uspešno končan zaključni letnik. Na poklicno maturo se je potrebno prijaviti osebno na šoli.

Poklicno maturo sestavljajo 4 izpitne enote:

  • pisni in ustni del iz slovenščine
  • pisni in ustni del iz strokovnega predmeta (elektrotehnika, strojništvo, zdravstvo, logistika…)
  • pisni in ustni del iz matematike ali angleškega jezika
  • izdelek oz. storitev in zagovor

Poklicna matura poteka v treh izpitnih rokih:

  • zimski izpitni rok (februar)
  • spomladanski izpitni rok (maj-junij)
  • jesenski izpitni rok (avgust-september)

Za opravljanje poklicne mature je potrebno poravnati stroške:

  • vpisnina za tekoče šolsko leto (če opravljate samo poklicno maturo) – 100€
  • predmet na poklicni maturi – 70€ na prijavljeno enoto

Udeleženci izobraževanja odraslih imajo pravico poklicno maturo opravljati v dveh delih v dveh zaporednih rokih (npr. slovenščina in matematika v zimskem roku in strokovni predmet ter izdelek oz. storitev z zagovorom v spomladanskem roku). Med dvema zaporednima izpitnima rokoma odjava ni možna.

Prijava k poklicni maturi

Odjava od poklicne mature

Informacija o poklicni maturi

Več si lahko preberete na strani Državnega izpitnega centra  in v spletni učilnici šole