Izobraževalni program

Računalnikar SPI

Računalnikar sestavlja osebne računalnike. Vzdržuje računalniško strojno opremo in z različnimi programskimi orodji zagotavlja nemoteno delo računalnikov. Odpravlja napake računalniške strojne in programske opreme in skrbi za redno servisiranje.
Računalnikar se lahko zaposli v manjših, srednjih in velikih podjetjih in v javnem sektorju, saj večina poslovanja poteka s pomočjo računalnikov. Zaposli se tudi v trgovinah, ki se ukvarjajo s prodajo in vzdrževanjem računalnikov ali v centrih za pomoč uporabnikom.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
  predloženo zdravniško potrdilo (za opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – PUDa)

Potek izobraževanja

 • pouk poteka v obliki predavanj, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
 • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Računalnikar predmetnik

Računalnikar predmetnik

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
 • pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah je zahtevana 80 % prisotnost
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja v podjetjih je potrebno opraviti: vse strokovne module in tečaj iz varstva pri delu

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu računalnikar lahko kot odrasli udeleženci na našem centru nadaljujejo šolanje na poklicno tehniškem izobraževalnem programu elektrotehnik in logistični tehnik
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v programe za izobraževanje odraslih je za vsako šolsko leto objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content