Izobraževalni program

Oblikovalec kovin-orodjar SPI

Dela, ki so jih nekoč predvsem ročno opravljali rezkalec, brusilec ali strugar, opravlja danes oblikovalec kovin na računalniško vodenih strojih. Večina dela poteka pred ekranom, kjer delavec preverja natančnost parametrov in digitalnih podatkov za pripravo izdelka.
Zaposlite se lahko v podjetjih na področju izdelave, montaže, vzdrževanja, kontrole in popravljanja orodij in naprav ter mehanske obdelave.

Trajanje izobraževanja

 • dve šolski leti in pol

Vpisni pogoji

 • uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • predloženo zdravniško potrdilo (za opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu – PUDa)

Potek izobraževanja  

 • pouk poteka v obliki predavanj, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu
 • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
 • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
 • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik oblikovalec kovin – orodjar

Predmetnik oblikovalec kovin – orodjar

Pogoji za napredovanje

 • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto
  pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah je zahtevana 80 % prisotnost
 • pred pričetkom praktičnega usposabljanja v podjetjih je potrebno opraviti: temeljna strokovna modula Osnove oblikovanja materialov in Oblikovanje materialov in tečaj iz varstva pri delu

Nadaljevanje šolanja

 • po zaključenem programu oblikovalec-orodjar lahko na Šolskem centru Nova Gorica nadaljujete šolanje na poklicno tehniškem izobraževalnem programu strojni tehnik in logistični tehnik
 • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v programe za izobraževanje odraslih je za vsako šolsko leto objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Skip to content