Izobraževalni program

Strojni tehnik PTI

Strojni tehnik načrtuje, izdeluje in vzdržuje stroje in opremo. Upravlja in programira računalniško vodene stroje v proizvodnji in obdelavi. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov.
Strojni tehnik se lahko zaposli v industrijski dejavnosti, v obrti, trgovini pa tudi v nekaterih negospodarskih dejavnostih. Pri delu lahko vodi skupino v proizvodnji, v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. Lahko vodi tudi manjše samostojno podjetje.

Trajanje izobraževanja

  • dve šolski leti

Vpisni pogoji

  • uspešno zaključena srednje poklicno izobraževanje: avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, strojnik gradbene mehanizacije, kmetijski mehanik, rudar in geostrojni rudar.

Potek izobraževanja  

  • pouk poteka v obliki predavanj ali konzultacij, praktičnega pouka v šolskih delavnicah in praktičnega usposabljanja v podjetjih (PUD)
  • eno šolsko leto potekajo predavanja za splošno izobraževalne predmete, eno šolsko leto pa za strokovno teoretične module
  • predavanja in praktični pouk v šolskih delavnicah potekajo v popoldanskem času
  • pouk se običajno izvaja trikrat do štirikrat tedensko, in sicer od ponedeljka do četrtka, od septembra do maja

Predmetnik strojni tehnik

Predmetnik strojni tehnik

Pogoji za napredovanje

  • za napredovanje v višji letnik ni potrebno opraviti vseh obveznosti za tekoče šolsko leto

Nadaljevanje šolanja

  • po zaključenem programu se lahko šolanje nadaljuje na višješolskih programih, visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programih
  • na Šolskem centru Nova Gorica se lahko na Višji strokovni šoli vpišete na višješolske programe informatika, mehatronika in upravljanje podeželja in krajine
  • šolanje se lahko nadaljuje tudi na drugih izobraževalnih ustanovah in programih. Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in Razpisi za vpis za visokošolske študijske programe je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje , znanost in šport
Skip to content