Pogoj za opravljanje zaključnega izpita je uspešno končan zaključni letnik. Na zaključni izpit se je potrebno prijaviti osebno na šoli.

Zaključni izpit sestavljata 2 izpitni enoti:

  • slovenščina
  • izdelek ali storitev z zagovorom

Zaključni izpit poteka v treh izpitnih rokih:

  • zimski izpitni rok (februar)
  • spomladanski izpitni rok (junij)
  • jesenski izpitni rok (avgust)

Za opravljanje zaključnega izpita je potrebno poravnati stroške:

  • vpisnina za tekoče šolsko leto (če opravljate samo zaključni izpit) – 100€
  • slovenščina – 70€
  • izdelek ali storitev in zagovor  – 100€

Prijava na zaključni izpit

Informacija o zaključnem izpitu

Več si lahko preberete na strani Državnega izpitnega centra