"Prava pomoč na vaši karierni poti."

Karierno svetovanje

Poklic in karierna pot v veliki meri opredeljujeta življenjski slog in tudi osebno zadovoljstvo vsakega izmed nas. V Kariernem centru Šolskega centra Nova Gorica se tega zavedamo, zato kot svoje temeljno poslanstvo dijakom, študentom in vsem udeležencem izobraževanj nudimo brezplačno celovito pomoč in usmerjanje pri odločanju za karierno pot, pri izbiri poklica, nadaljnjega študija in izobraževanja, pri iskanju dela, hkrati pa z našimi dejavnostmi spodbujamo k vseživljenjskemu učenju, osebni in karierni rasti.
***

KAJ NUDIMO?

INDIVIDUALNA KARIERNA SVETOVANJA

ONLINE KARIERNA SVETOVANJA

DELAVNICE IN IZOBRAŽEVANJA ZA DIJAKE

Teme delavnic in izobraževanj (2020/2021):

  • Osebnostno spoznavanje
  • Kako iskati delo in se znajti na trgu dela?
  • Kako pripravim uspešen življenjepis?
  • Prošnja in ponudba za zaposlitev
  • Zaposlitveni razgovor
  • Javno nastopanje
  • Kratka predstavitev sebe (The elevator pitch)

SOS POMOČ

Svetovanje dijakom, ki potrebujejo pomoč in smernice pri pripravi poročil, izpolnjevanju obrazcev, raznih prošenj, ipd.

IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE IN STROKOVNE DELAVCE

KARIERNE ZGODBE 

DRUGE KARIERNE DOGODKE

Predstavitev podjetja-Klančar Žerjavi d.o.o
"Žerjavi so naša strast"
Predstavitev podjetja-Klančar Žerjavi d.o.o
"Žerjavi so naša strast"
Karierna zgodba-Jernej Česen, Outfit7
"Zdrava kmečka pamet in pragmatičen pristop k stvarem"
Karierna zgodba-Jernej Česen, Outfit7
"Zdrava kmečka pamet in pragmatičen pristop k stvarem"
Karierna zgodba-Tom Vodopivec
" Life begins where your comfort zone ends"
Karierna zgodba-Tom Vodopivec
" Life begins where your comfort zone ends"
Karierno svetovanje

KAKO DO IoT KARIERE?

"Prihodnost je avtomatizacija"
Karierno svetovanje

KAKO DO IoT KARIERE?

"Prihodnost je avtomatizacija"
Karierno svetovanje

KAKŠNI BODO POKLICI PRIHODNOSTI?

"Kompetenten posameznik bo tisti, ki se bo pripravljen nenehno učiti"
Karierno svetovanje

KAKŠNI BODO POKLICI PRIHODNOSTI?

"Kompetenten posameznik bo tisti, ki se bo pripravljen nenehno učiti"

GRADIM SVOJO KARIERO

VEBINAR: Kako napisati svoj prvi - zmagovalni življenjepis?

GRADIM SVOJO KARIERO

VEBINAR: Kako napisati svoj prvi - zmagovalni življenjepis?

GRADIM SVOJO KARIERO

VEBINAR: Moje prvo spremno ali motivacijsko pismo

GRADIM SVOJO KARIERO

VEBINAR: Moje prvo spremno ali motivacijsko pismo

Kontaktna oseba in podatki:

Ana Lenščak, strokovna sodelavka za karierno svetovanje

Medpodjetniški izobraževalni center, Cankarjeva ulica 8a, 3. nadstropje

E: ana.lenscak@scng.si

T: 05 6205 798

Facebook: Karierno svetovanje ŠCNG

Karierno svetovanje se odvija v okviru projekta POŠ “Popestrimo šolo” 2017−2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih.

Specifični cilj projekta: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Namen projekta je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Multiplikator POŠ bo izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z dijaki tako, da se bo posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. V sklopu izvajanja projekta se bo spodbujalo sodelovanje šol z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Dejavnosti kariernega svetovanja financirata:

Končno poročilo projekta POŠ 2017-2021

Končno poročilo projekta POŠ 2017-2021

Skip to content