PUD

Praktično usposabljanje z delom PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morajo dijaki uspešno opraviti v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključijo.

PUD

Praktično usposabljanje z delom PUD

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je kombinacija dela in izobraževanja. Je obvezen del izobraževalnega programa in ga morajo dijaki uspešno opraviti v določenem obsegu izobraževalnega programa, da lahko izobraževanje uspešno zaključijo.

Pred odhodom na prakso

Pred odhodom na prakso

Med opravljanjem prakse

Med opravljanjem prakse

Po končani praksi

Po končani praksi

Skip to content