Poklicna priprava in vključevanje v vajeništvo mladoletnih beguncev in mladih z emigracijskim ozadjem

Mnogim mladim, ki so pobegnili v Evropo, pa tudi mladim z migrantskim ozadjem, je dostop do usposabljanj težko dosegljiv oz. blokiran zaradi posebnih ovir. Poleg jezikovnih ovir in akademskih zahtev, ki se razlikujejo od evropskih, so tukaj še kulturne razlike, ki vplivajo na uspešno iskanje vajeništva oz. usposabljanja na delovnem mestu ali vplivajo na neuspešen zaključek programa usposabljanja. Po eni strani nepoznavanje poklicnih priložnosti in operativnih zahtev z vidika zgoraj omenjenih mladih oseb in po drugi strani skepticizem z vidika izobraževalnih institucij / podjetij do mladih, z njihovimi posebnimi potrebami in predpogoji, pogosto vodijo k zavrnitvi potencialnih udeležencev usposabljanja in k večjemu številu osipnikov. Poleg tega mladostniki, ki so priznani kot upravičeni do azila, pogosto nimajo dostopa do podpornih možnosti financiranja v zvezi z vključevanjem na trg usposabljanja oz. v same programe vajeništva.

V okviru projekta “BvB migration plus” pod vodstvom Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde (Nemčija) skupaj s šestimi evropskimi partnerji iz Avstrije, Anglije, Španije, Slovenije, Italije in Bolgarije, bo razvit evropsko poenoten in prilagojen koncept ukrepov za poklicno pripravo omenjene ciljne skupine. Poleg tega je treba razviti in preveriti pet strokovnih modulov za poklicno pripravo in dva modula za pridobitev manjkajočih socialnih veščin, ki sta usmerjena v poklicno področje. Osnova za razvoj koncepta ukrepov in modulov kvalifikacij so znanstvene analize za posamezne države (VET – vocational education and training) o obstoječih ukrepih in potrebah ter študije primerov s strokovnjaki, ki izvajajo poklicno pripravo v praksi.

Za zagotovitev trajnostne uporabe koncepta ukrepov poklicne priprave za ciljno skupino, se bodo razvile smernice za implementacijo, na eni strani predlogov za izvajanje v sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravni partnerskih držav in na drugi strani na ravni EU. V okviru prihodnjega uradnega priznanja ukrepov kot instrumenta poklicne priprave, bi morali nosilcem političnih odločitev in izvajalskim institucijam prikazati možnosti za trajnostno izvajanje in financiranje koncepta ukrepov.

Poleg tega, rezultati študij primerov služijo tudi razvoju koncepta kvalifikacij za tiste strokovnjake, ki izvajajo ukrepe poklicne priprave, z namenom nadaljnje profesionalizacije in izboljšanja kvalitete njihovega dela s ciljno skupino. Prav tako tudi smernice dobrih praks za svetovanje in podporo ciljne skupine pri vključevanju v vajeništvo / usposabljanje, kot tudi instrument za ocenjevanje, ki pomaga opredeliti uspešnost usposabljanja in jih lahko uporabljajo tudi institucije za usposabljanje z namenom ocenjevanja potencialnih vajencev, lahko prispevajo k izboljšanju dela strokovnjakov. Smernice dobrih praks vključujejo primere rešitev iz sodelujočih držav, opredeljenih v znanstvenih raziskavah in študijah primerov.

Trajanje projekta: 1.9.2018 – 31.8.2020

Koordinator/ka na ŠC Nova Gorica: Matjaž Zgonik
e-pošta: matjaz.zgonik@scng.si
telefon: 05/62-05-777

Sestanek v sklopu projekta BVB Migration+ (Sofija, Bolgarija), (11.- 12.3.2019)