Peer Mentoring for Teachers »Change-Builders«

Erasmus+2017, Strategic Partnerships for Vocational Education and training, Cooperation for innovation and the exchange of good practices

 

Namen tega projekta je določiti, preizkusiti, izboljšati in razširiti nov model mentorstva / peer – mentorstva za trajnostni razvoj. Ta cilj bo dosežen s procesom akcij in raziskav, ki bodo neposredno vključevale približno 20 strokovnjakov za izobraževanje.  PEERMENT je usmerjen v inovacije in bo ustvaril pet intelektualnih rezultatov:

  1. študijo o dobrih praksah, ki obstajajo v EU na področju mentorstva;
  2. sistem za priznavanje in potrjevanje nove usposobljenosti “mentorja za trajnostni razvoj”;
  3. smernice za strokovnjake za izobraževanje, ki želijo delati kot “mentorji za trajnostni razvoj “;
  4. smernice za učitelje, ki želijo biti vključeni v peer-mentorski sistem;
  5. sklop didaktičnih gradiv o nekaterih pomembnih “globalnih izzivih”.

 

Vsi ti rezultati se bodo ustvarili z vključevanjem neposrednih ciljnih skupin v procese, ki ima naslednje korake: oblikovanje prototipa – eksperimentiranje – samoevalvacija – izboljšanje prototipa – diseminacija.

 

Trajanje projekta: 1.9.2017 – 31. 8. 2020

Koordinator: Rosana Pahor

Vodilni partner: Univerza Malta, Malta

Partnerji:

Šolski center Nova Gorica

Comite National de Solidarite Laique, Francija

Consorzio degli Istituti Proffesionali, Italija

Udruga za rad s mladima Breza, Hrvaška

Proggeto Mondo Mlal Onlus, Italija