Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče

Zdruzeni logotipi_600xNaslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019

Vrednost projekta: 592.800 EUR

Opis projekta:

Cilj projekta je s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so starejši od 45 let in imajo dokončano manj kot štiri letno srednješolsko izobrazbo, ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

V okviru operacije bomo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 izvajali naslednje programe:

 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO);
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO):
 • Internet – kje prežijo nevarnosti,
 • Računalnik v žepu,
 • Internet in delo v oblaku,
 • Poglejmo skozi drugo oko,
 • Družbena omrežja,
 • Upravljaj stroj,
 • 3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo),
 • Delo s preglednicami – napredni nivo;
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP);
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU);
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU-MDM);
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO):
 • Slovenski jezik je naš skupen jezik,
 • Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan,
 • Govorim angleško v službi in v družbi,
 • Jezikovni korak naprej,
 • Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju,
 • Dobro počutje za kvalitetne korake,
 • Tudi jaz sem proaktiven – z majhnimi koraki do velikih ciljev;
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij oz. certifikata:
 • Usposabljanje za operaterja na CNC stroju,
 • Usposabljanje za izdelovalca spletnih strani,
 • Usposabljanje za kuharskega pomočnika,
 • Usposabljanje za čebelarja,
 • Usposabljanje za kletarja.

Na Šolskem centru Nova Gorica bomo v letu 2017 izvajali naslednje programe:

 • RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (60 ur)
 • DELO S PREGLEDNICAMI – NAPREDNI NIVO (50 ur)
 • RAČUNALNIK V ŽEPU (50 ur)
 • 3 x e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo) (50 ur)
 • UPRAVLJAJ STROJ (50 ur)
 • PP – USPOSABLJANJE ZA POMOČNIKA KUHARJA (20 ur)
 • PP – USPOSABLJANJE ZA KLETARJA (20 ur)
 • PP – USPOSABLJANJE ZA ČEBELARJA (20 ur)
 • PP – USPOSABLJANJE ZA IZDELOVALCA SPLETNIH STRANI (20 ur)

Več o vsebini programov si oglejte na povezavi Programi SCNG 2017 – vsebine

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Posoškem razvojnem centru je objavljen na njihovi spletni strani.

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Ljudski univerzi Nova Gorica, je objavljen na njihovi spletni strani.

Dodatne informacije o drugih programih dobite pri:

Rosana Pahor: tel. št.: 05/6205707, e-pošta: rosana.pahor@scng.si

Tomaž Vadjunec: tel. št.: 05/6205736, e-pošta: tomaz.vadjunec@scng.si

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.