11. in 12. 3. 2019 smo se v glavnem bolgarskem mestu Sofiji zbrali sodelavci projekta BvB migration+. To je bilo že drugo srečanje dvoletnega projekta, v katerem poleg nas (ŠC Nova Gorica) sodelujejo še partnerske organizacije iz Italije, Avstrije, Škotske, Španije in Nemčije. Slednji so nosilci projekta, katerega namen je vzpostaviti model, ki bi pomagal priseljencem pri uspešnem vključevanju v poklicno izobraževanje. Odločitev za poklic je odgovorna in težka naloga. Posameznik se znajde na življenjski prelomnici, ko se mora odločiti, kaj bo v življenju počel. To je zahtevno za vsakogar. Še veliko večje težave pa imajo pri tem priseljenci, ki se morajo sočasno spopasti še z drugimi težavami, kot so: neznanje jezika, nepoznavanje šolskega sistema, drugačnost kulture … Model, ki ga snujemo, bo v pomoč tako dijakom priseljencem kot tudi učiteljem, profesorjem in mentorjem na praktičnem usposabljanju, skratka vsem, ki se srečujemo s tovrstno problematiko in vemo, da stvari še niso tako urejene, kot bi morale biti.

Sodelavci smo drug drugemu predstavili doslej opravljeno delo: študijo šolskega sistema s poudarkom na vseh oblikah poklicne orientacije in priprave (praksa na šoli/v kabinetih/delavnicah, PUD,  vajeništvo, dualni sistem, izobraževanje odraslih, NPK), primere dobre prakse in opravljene razgovore z mentorji oz. izvajalci praktičnega pouka. Na podlagi zbranih podatkov bomo začeli pripravljati model, ki bo olajšal uvajanje mladih priseljencev v naš sistem poklicnega izobraževanja. Razgovori so pokazali pomanjkljivosti trenutnega sistema poklicne orientacije nasploh. Pomanjkljivosti bi torej kazalo odpraviti v dobro vseh, tako slovenskih kot tudi otrok priseljencev, če želimo, da bo naša šola lahko zagotavljala primerno usposobljene kadre za raznovrstne poklice.

Projekt izboljšuje sistem poklicne orientacije in razvija tisto, kar zares potrebujemo vsi, še posebej tisti, ki se na ŠC Nova Gorica srečujemo z dijaki tujci, zato verjamemo, da bo delo pri tem projektu doprineslo mnogo dobrega.

Sonja Žežlina

Matjaž Zgonik