Šolski center Nova Gorica je že vrsto let vpleten v različne mednarodne projekte in tokrat smo se konec marca 2019 udeležili usposabljanja in ogleda finskega šolskega sistema v okviru projekta »Učinkovite metode dialoga med generacijo milenijcev, učiteljev in delodajalcev«. V projekt so vključeni učitelji in koordinatorji iz Slovenije, Finske, Bolgarije in Latvije s skupnim ciljem razvoja, preizkušanja in izvajanja novih učnih metod dela za izboljšanje dialoga med milenijci, post-milenijci, učitelji in delodajalci.

Tako imenovani finski šolski čudež smo začeli spoznavati že prvi dan usposabljanja in ga ob večernih skupnih debatah v krogu učiteljev primerjali s slovenskim šolskim sistemom. Bistvena razlika je v kulturi naroda oz. širšega prostora, ki izoblikuje naš sistem vrednot in zrcali trenutno stanje duha vsakega prostora. Ker smo Slovenci, še posebej pa Primorci, odprti in radi izražamo svoja čustva, se ob mahanju z rokami kaj hitro pojavi glasna debata. Medtem pa Finci v miru in tišini sledijo in izpolnjujejo pravila in dolžnosti, ki so jih dogovorili. Na vsakem koraku je čutiti mirnost in spokojnost, pa naj si gre za promet, šolsko učilnico ali čakanje v trgovini. Počasi dan za dnem smo pozabljali na domači slovenski kaos in uživali vsesplošno finsko svobodo pravil.

Finska, kjer je glavni fokus države prav izobraževanje, seveda prav za to področje namenja največ finančnih sredstev. V začetku leta 2018 so izvedli reformo šolskega sistema, ki še vedno odmeva po celem svetu. Temu primerno so učilnice, ki smo jih obiskovali, opremljene z najmodernejšo opremo. Šolanje je brezplačno za vse generacije. Finsko Ministrstvo za izobraževanje spodbuja, da se vsakemu študentu ponudi individualni pristop. Ni pomemben čas, ki ga preživiš v šoli, ampak kaj se naučiš.

Napredovanje v višji razred je tako odvisno od znanja in ne od časa. Zelo pomembna razlika pa je v dojemanju učitelja oz. zaupanju vanj. Finski slovar knjižnega jezika nima besede za šolsko inšpekcijo. Vzpostavljena je kultura zaupanja v učitelje in v njihovo strokovnost. Biti učitelj na Finskem je dobro plačan in zelo spoštovan poklic.

Razumeti pa moramo tudi drugo plat medalje. Finski šolski sistem je njihov izvozni artikel in se na tem področju obnašajo zelo tržno naravnano. V pogovoru s finskim strokovnjakom ali z učiteljico vsi v en glas hitijo govoriti le o dobrih straneh sistema, slabe nekako spregledajo. Če bi pri nas v Sloveniji premogli kanček složnosti v stroki, bi se recimo lahko usedli in s planom za naslednjih pet let dogovorili, da ima Slovenija najboljši šolski sistem, ki se nato odraža tudi na delovnih mestih. In to je sistem izkustvenega učenja. Po angleško bi temu rekli »learning by doing« ali v dobesednem prevodu »learning by swimming«, ko te vržejo v morje in če hočeš preživeti, moraš začeti plavati, pa naj bo to v šoli ali na delovnem mestu. Naš slovenski šolski sistem je prava učeča se organizacija in mogoče bodo čez deset let k nam romale delegacije iz celega sveta gledati in se učiti o slovenskem šolskem čudežu.

 

Matjaž Zgonik

Šolski center Nova Gorica

Medpodjetniški izobraževalni center-MIC