Orodje za samorefleksijo (SRT) projekta BILT je namenjeno opolnomočenju ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Orodje vodi k oceni pripravljenosti, da prispevajo k trem I-jem:

  • Identifikacija – pravočasno in natančno prepoznavanje novih kvalifikacij in kompetenc
  • Integracija – vključevanje novih kvalifikacij v privlačne in prilagodljive učne načrte in usposabljanja
  • Implementacija – implementacija novih kvalifikacij v inovativne pristope usposabljanja

Na Šolskem centru Nova Gorica smo se tega lotili tako: