Pomen, ki ga ima spremno ali motivacijsko pismo v postopkih selekcije novih kadrov je velikokrat spregledan, motivacijsko pismo pa obravnavano kot priloga življenjepisa. V praksi je motivacijsko pismo življenjepisu enakovreden dokument, ki ga delodajalci – za razliko od življenjepisa – največkrat preberejo v celoti in natančno.

V njem kandidat bolj natančno in z ozirom na konkreten razpis za delovno mesto, na katerega se prijavlja, predstavi svoje kompetence, znanja, pretekle izkušenj in skladnost le-teh z vrednotami podjetja in tudi konkretnim problemom, ki se v podjetju pojavlja in ga morebiti lahko reši.

Vebinar predstavi pomen pripravljane faze, ko razmišljamo o svojih kompetencah, znanjih in veščinah, ki so aktualne za delovno mesto, na katerega se prijavljamo.

V nadaljevanju pa so predstavljene ključne sestavine in oblika spremnega ali motivacijskega pisma ter primer dobre prakse.

 

Lepo vabljeni k ogledu videa.

 

Video vsebina je nastala na Šolskem centru Nova Gorica, Medpodjetniškem izobraževalnem centru v okviru projekta POŠ II, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.