Šolski center Nova Gorica je začel novo avanturo.

Skupaj z UNESCO-UNEVOC in BIBB smo začeli razvijati in testirati orodje za samorefleksijo o novih kvalifikacijah in kompetencah v okviru projekta BILT!
Orodje bo s pomočjo in sodelovanjem izkušenih strokovnjakov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja pomagalo razmisliti o inovativnih načinih za prepoznavanje novih kvalifikacij in kompetenc, jih vključiti v učne načrte in jih implementirati v poučevanje in usposabljanje z novimi metodami in primernimi učnimi okolji.