Šolski center Nova Gorica je bil povabljen na konferenco UNESCO-UNEVOC in BIBB  »Preverjanje trenutnih trendov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno in digitalno preobrazbo« (“Mapping current trends in TVET for sustainable and digital transformation”), ki jo je gostil center OMNIA na Finskem.

Namen dogodka je bil zagotoviti platformo za razpravo o trendih na področju novih kvalifikacij in kompetencah v Evropi ter predstaviti nastajajoče trende v Afriki in azijsko-pacifiški regiji.

Med 21. in 23. junijem 2022 je potekala konferenca UNESCO-UNEVOC in BIBB ter dogodek BILT Bridging “Mapping current trends in TET for sustainable and digital transformation”. Približno 50 udeležencev je bilo povabljenih, da se pridružijo dogodku v Espooju, 400 udeležencev pa je na konferneci sodelovalo preko spleta. Udeleženci so predstavljali ustanove poklicnega izobraževanja v Evropi, Aziji in Afriki.

Udeleženci, ki so se sodelovali v živo (na povabilo), so bili vključeni v delavnice namenje vzajemnemu učenju in izmenjavi praks  o procesih identifikacije novih digitalnih in zelenih veščin ter njihovega vključevanja in implementacije v nove kvalifikacije, učne načrte ter procese poučevanja in učenja.

Dogodek BILT je bil priložnost za razpravo o novem orodju za samorefleksijo s pilotnimi institucijami. Ena izmed 8 pilotnih institucij je tudi Šolski center Nova Gorica. Orodje za samorefleksijo je bilo eden izmed niza izdelkov in praks TVET, predstavljenih na virtualnem razstavnem prostoru.