Talentjourney, ki se je začel novembra 2019, je vodil Šolski center Nova Gorica. Razvili smo platformo Talentjourney, ki je osredotočena na uporabnika, okolju prijaznim procesom in rešitvam.

Najprej smo izvedli analizo trga dela in raziskavo potreb po znanjih in spretnostih, ki jih potrebuje moderno gospodarstvo na področju IoT. Izvedli smo več kot 40 intervjujev s podjetji iz Estonije, Italije, Slovenije in Finske. Dobili smo nabor področij, kjer podjetja potrebujejo največ vlaganj v znanja svojih zaposlenih: Celosten pogled na IoT, Umetna inteligenca, Kibernetska varnost, Podatkovna znanost, Robotika, Razvoj proizvodnih procesov ter Obogatena resničnost (AR).

Na podlagi ugotovitev potreb, smo razvili strokovna usposabljanja za mentorje oz. strokovne sodelavce v podjetjih in drugih organizacijah, učitelje in vodstvene delavce.

Za 7 področij smo razvili module skupnega mednarodnega kurikuluma za formalno izobraževanje ter programe usposabljanj za vseživljenjsko učenje. Delovne skupine, ki so jih sestavljali učitelji, strokovnjaki iz podjetij, raziskovalci so pripravili vsebine modulov za tri različne ravni (EQF 3, 4 in 5) ob upoštevanju zelenih veščin in prečnih kompetenc.

Ekipa Šolskega centra Nova Gorica, v kateri so sodelovali Aljaž Gec, Marko Marčetić, Edi Medvešček, Barbara Pušnar in Leon Blažič, je razvijala modula Umetna inteligenca in Kibernetska varnost. Pri razvoju so aktivno sodelovali tudi strokovnjaki iz podjetji Kolektor, GEN-I, Yaskawa, Marken, Domel, U-BLOX, MahleEDS in Hidria. Oba modula sta bila testno izpeljana v začetku oktobra. V pilotiranje se je vključilo skupno 47 dijakov iz Slovenije, Italije  Finske in Estonije oz. 50 študentov iz Slovenije in Italije.

Skozi vse korake in faze projekta smo uporabljali pristop storitvenega oblikovanja, torej
USMERJENOST V UPORABNIKA IN UPORABNIŠKO IZKUŠNJO. Pri celostnemu pristopu k načrtovanju in oblikovanju uporabniške izkušnje storitve, smo uporabnika postavili v središče naše storitve, ga poskušali spoznati in razumeti ter storitev načrtovati tako, da bo zadovoljila tako njegovo/njeno izkušnjo kot poslovni vidik ponudnika storitve.

Več si lahko pogledate na Talentjourney.