Aktivnosti projekta Talentjourney – Platforma za poklicno odličnost IoT smo uspešno izpeljali. Naše dveletno delo bomo predstavili na zaključnem (virtualnem) dogodku, ki bo potekal 15. oktobra 2021 s pričetkom ob 13. uri.

Predstavili vam bomo rezultate projekta, glavne ugotovitve, do katerih smo prišli ter priporočila glede na izkušnje, pridobljene s projektom Talentjourney.

Zadnji del konference bo povezan z zaključnim dogodkom mednarodnega hekatona COVE z dvema ključnima govornikoma:

  • João Santos, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji
  • Jernej Česen, Senior VP za marketing in poslovno inteligenco Outfit7

 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi https://www.eventbrite.com/e/talentjourney-final-conference-tickets-188198525857