Namen projekta WBL PRO 2.0 (Erasmus+ KA2) je nadgradnja digitalne platforme inpraxi.info, ki je plod projekta CB_WBL (Interreg ITA-SLO), v katerega smo bili kot partner vključeni tudi Medpodjetniški izobraževalni center (Šolski center Nova Gorica).
Tokratni projekt je za razliko od predhodnika (ki je bil zgolj čezmejni) mednarodne narave. Platforma INPRAXI.INFO omogoča dijakom iskanje prakse v tujini. Za doseganje ciljev in uspešno izvedbo projektnih aktivnosti strateško partnerstvo sestavlja 10 partnerjev iz področja poklicnega in strokovnega izobraževanja ter s področja gospodarstva. K strateškemu partnerstvu je pristopilo tudi 14 pridruženih partnerjev.

V namen nadgradnje platforme so v maju, juniju ter septembru organizirane ko-kreativne delavnice, ki jih vodijo strokovnjaki z Gospodarske zbornice Slovenije (sodelujoči partner v projektu). Aktivnost je namenjena raziskovanju ciljnih uporabnikov z uporabo metodologije pristopa Design Thinking za razvoj digitalne platforme. Platforma bo sestavljena iz novega pristopa k procesu PUD, ki bo uvedel digitalizacijo podpornih nalog znotraj PUD-a.

Trajanje projekta: 01.01.2021 – 31.12.2023

Koordinator na ŠC Nova Gorica: Leon Žunec
e-pošta: leon.zunec@scng.si
telefon: 05/62-05-777