Minuli mesec smo se kot sodelujoči pri mednarodnem projektu WBL PRO 2.0 udeležili videokonference, v okviru katere smo skupaj s preostalimi 9 partnerji s področij poklicnega in strokovnega izobraževanja ter področja gospodarstva začrtali nadaljnje delo na projektu. Projekt je nadaljevanje predhodnika, projekta CB_WBL, in sicer bo nadgradil digitalno platformo inpraxi.info, namenjeno iskanju dijaške prakse doma in v tujini.

Projekt bo z izvedbo delavnic pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije raziskal ciljne uporabnike s pristopom Design Thinking in pripomogel k nadaljnjemu razvoju digitalne platforme (digitalizaciji podpornih nalog znotraj PUD-a).